Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

 Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

Zaposleni

 

Vodstvo šole: Ravnateljica: Tanja Vincelj
Pomočnica ravnateljice: Adelina Pahor
Tajništvo Alison Ribarič
Računovodstvo: Kristina Vižintin
Ksenija Furlan
Aktiv učiteljic 1. razreda: Mirjana Breulj (Vodja aktiva)
Ariana Opara
Klara Srakar
Irena Susman
Aktiv učiteljic 1., 3., 4 in 5. razreda PŠ Strunjan Veronika Marinac (vodja aktiva)
Sonja Požar
Ana Marija Tončič
Aktiv učiteljic 2. razreda: Sara Flego
Tina Manfreda
Ana Mašera
Ariana Opara
Tanja Šorgo Milutinović (vodja aktiva)
Aktiv učiteljic 3. razreda Mojca Čok
Irena Dobec Srdoč (vodja aktiva)
Tina Košuta
Aktiv učiteljic 4. razreda Ines Krapež
Jana Pelicon (vodja aktiva)
Andreja Žigante
Aktiv učiteljic 5. razreda Katarina Levačić
Darja Pečar
Alenka Vončina Geršak (vodja aktiva)
Aktiv učiteljev PB Điljola Krajnc
Ines Krapež
Valentina Kordić
Vesna Kozarinova Crevatin
Manja Kubik Živković
Tina Manfreda
Lučka Markič
Ana Mašera
Jana Pelicon
Sara Perič
Franka Pilipović (vodja aktiva)
Saša Prinčič
Ana Ravbar
Vesna Sassolini
Klara Srakar
Dolores Šturman
Ana Težak
Ana Marija Tončič
Sanja Tošić
Ervin Turk
Mija Umer
Andreja Žigante
Aktiv učiteljev slovenščine Danilo Badovinac
Nina Grabljevec (vodja aktiva)
Ana Horvat
Aktiv učiteljic angleščine, nemščine Mojca Arzenšek
Polona Lilić
Mariana Ozimec (vodja aktiva)
Ingrid Peroša
Evi Petaroš
Aktiv učiteljev italijanščine Karla Miculinić (vodja aktiva)
Ana Ravbar
Vesna Sassolini
Aktiv učiteljev matematike Nina Brečević
Andreja Peroša (vodja aktiva)
Lijana Turk
Tanja Zadel
Aktiv učiteljic zgodovine in geografije Vivjana Besednjak (vodja aktiva)
Vesna Skupek
Aktiv učiteljic naravoslovja, biologije, kemije, fizike in gospodinjstva Valentina Budak
Nika Glavina (vodja aktiva)
Suzana Prodan Rakar
Lijana Turk
Aktiv učiteljev likovne in glasbene umetnosti ter tehnike in tehnologije: Jožica Bukovšek (nadomešča Mojco Lenardič)
Mojca Lenardič (vodja aktiva)
Andrejka Ozebek
Saša Prinčič
Tanja Zadel (vodja aktiva)
Aktiv učiteljev športa Aleš Belšak
Črtomir Drofenik
Bojan Jerman (vodja aktiva)
Anja Kolenc
Ervin Turk
Aktiv DSP Erika Lobenwein
Tamara Milanković
Lea Ražman
Lucija Selinšek
Andreja Ščuka (voda aktiva)
Ana Težak
Knjižnica in informacijska dejavnost Maja Cergolj
Miha Steinbacher
Šolska svetovalna služba Lucija Selinšek
Neva Strel Pletikos
Andreja Ščuka
Kuhinja Valentina Budak (organizator šolske prehrane)
Šemsa Hamzabegović (Aljoša Pinterič)
Damjana Gregorič
Darja Kastelič
Mira Kramaršič (vodja kuhinje)
Karmen Miško
Suzana Novak
Hišnika Valter Rakar
Miodrag Vasić
Čistilke Lidija Bonifacio
Mirsada Dautovič
Dragica Đukić
Suzana Gerzič
Hamida Muratović
Nermina Pašić
Silva Suban (Valentina Pevec)

 

Dostopnost