Karierna orientacija

Svetovanje v zvezi z nadaljevanjem šolanja nudi svetovalna delavka Polona Klemše Kinkopf. Individualni pogovori o vpisu v srednjo šolo za učence 8. in 9. razredov potekajo, ob predhodni najavi učenca, vsako sredo, 7. šolsko uro v kabinetu DSP.

Veliko informacij lahko dobite na spletnih straneh srednjih šol, na dnevih odprtih vrat in informativnih dnevih posameznih šol.
Informacije o postopku vpisa in stanju prijav dobite tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Rokovnik vpisa

SREDNJE ŠOLE
Učenci OŠ Lucija se običajno vpisujejo na srednje šole v Piranu, Izoli ali Kopru. Šole lahko izvajajo več različnih programov, ki jih običajno predstavijo na svojih spletnih straneh.

Učenci se po končani osnovni šoli lahko vpišejo tudi na srednje šole z italijanskim učnim jezikom ali pa na druge srednje šole po Sloveniji. Učencem svetujemo, da ob raziskovanju spletnih strani šol in posameznih programov poiščejo čim več informacij, pri tem pa naj si pomagajo z vprašanji:

  • Kako se imenuje izbrani program? Koliko let program traja? Kako se zaključi (npr. s splošno ali poklicno maturo, z zaključnim izpitom; kaj vsak od teh vsebuje in zahteva)?
  • Ali si ob koncu programa že usposobljen za opravljanje poklica? Kje se lahko zaposliš? Kako in kje lahko nadaljuješ šolanje?
  • Če se vpišeš tja – kako boš prišel do šole (peš, avtobus, prevoz s starši,…) in koliko časa traja pot? Bi morda moral/-a živeti v dijaškem domu?
  • Imaš možnost na tem programu/na tej šoli pridobiti štipendijo? Imaš lahko poseben status (učenec s posebnimi potrebami, športnik, umetnik, nadarjeni učenci,…?)
  • Kakšen je urnik? Se pouk izvaja le dopoldan ali tudi popoldan? Imajo vaje ali prakso v šoli ali celo prakso – delo pri delodajalcih?

POKLICI
Več informacij o različnih poklicih lahko pridobite na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje in Moja izbira.
Različni poklici so predstavljeni tudi v oddajah RTV Slovenija z naslovom TO BO MOJ POKLIC.
Na spletni strani za iskanje dela pa lahko preverite, kakšno je trenutno povpraševanje po določenih poklicih.

INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

Obstajajo različne možnosti štipendij.

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. 

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Z državno štipendijo želijo spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo. 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. 

Kadrovske štipendije razpisujejo posamezni delodajalci. Nekaj informacij lahko dobite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (). Pobrskajte pa tudi po spletnih straneh posameznih podjetij. Včasih pa je možno informacije o kadrovskih štipendijah zaslediti tudi drugje, npr. v reklamnih letakih, ki jih dobimo na dom (npr. kadrovske štipendije podjetja Mercator in drugih).

Druge možnosti štipendiranja so opisane na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Dostopnost