Svet šole

Predstavniki Občine Piran Črt Butinar
Brina Knez
Taja Križman Sakelšak
Predstavniki Sveta staršev Tina Bržan
Angelika Lukačić
Igor Monaro (predstavnik PŠ Strunjan)
Predstavniki zaposlenih Aleš Belšak
Valentina Budak
Ksenija Furlan
Sonja Požar (predstavnica PŠ Strunjan)
Tanja Zadel (namestnica predsednice)

 Poslovnik o delu Sveta zavoda

Zapisniki sestankov

1. redna seja Sveta zavoda, 29. 9. 2022
2. korespondenčna seja Sveta zavoda, 6. 12. 2022
3. redna seja Sveta zavoda, 28. 2. 2023

Dostopnost