IP – Španščina 1

Šol. leto 2024/25

Izbirni predmet španščina 1 se izvaja v 7. razredu dve uri tedensko v obsegu 70 ur. Španščina kot eden izmed pomembnih svetovnih romanskih jezikov vključuje dolgo zgodovinsko in kulturno tradicijo, ki je v vseh pogledih pustila sledove v svetovni civilizaciji. Danes je španščina po številu govorcev tretji svetovni jezik.

Pri pouku španščine se učenci usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v različnih okoliščinah in za izražanje mnenj o sebi in svetu. Preko branja, poslušanja besedil in pesmi, govora in pisanja postopoma osvajajo in uporabljajo osnovne jezikovne strukture in širijo besedišče različnih tem: šola, prijatelji in družina, prosti čas,…

Temeljni cilji:

  • spodbujanje zanimanja in radovednosti učenca
  • povezovati slovensko in špansko govorečo kulturo v vseh razsežnostih

Potek dela:

Učenje bo izhajalo iz vsakdanjih situacij in potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju. Temeljilo bo na sodobnih dinamičnih metodah poučevanja kot so: različne jezikovne in didaktične igre, dialogi, delo v parih ali manjših skupinah, igranje vlog, poslušanje glasbe, analiza videoposnetkov, spoznavanje pregovorov, reševanje ugank, branje anekdot in krajših zgodb, ustna predstavitev preprostejših projektnih nalog ter raziskovanje španskih spletnih strani,…

Učenci bodo predvsem preko igre in komunikacije razumeli ter oblikovali preprosta govorna sporočila in besedila v osnovnih okoliščinah sporazumevanja, ter tudi spoznavali osnove pravopisa in jezika.

TEMATSKI IN VSEBINSKI SKLOPI:

  • osebna identiteta
  • družina in dom
  • šola prosti čas, zabava in šport
  • čas, vreme
  • telo in zdravje
  • gastronomija, prehrana in recepti

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja – ustne (vodeni dialogi, igra vlog, delo v skupini …) – pisne (pisno preverjanje znanja, priprava in predstavitev projektov na znano temo,…).

Slovensko društvo učiteljev španščine organizira tudi tekmovanje iz znanja španščine za osnovnošolce »A ver si lo sabes«, poleg tega pa učenci lahko tekmujejo tudi za špansko bralno značko »EPI lecturas« ter se udeležijo španskega festivala osnovnošolcev, ki se odvija vsako leto na eni izmed osnovnih šol. V sklopu izbirnega predmeta se z učenci odpravimo tudi na ogled hispanoameriških filmov v kino. Poleg tega se učenci seznanijo z osnovnimi podatki o geografiji, zgodovini,
kulturi, tradiciji, o običajih in navadah Španije in Latinske Amerike, z njihovo glasbo in folkloro. Izvedli bomo tudi špansko kulinarično delavnico (priprava tipične španske jedi).

Dostopnost