IP – Računalniška omrežja

Šol. leto 2024/25

Število ur/tedensko: 1

Kratek opis predmeta:

Pri predmetu Računalniška omrežja bodo učenci nadgradili, poglobili in razširili znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo. Učenci bodo pri predmetu spoznali, kaj je internet, kaj lahko počnemo v njem, kako narediti svojo internetno stran in kako jo vstavimo v svetovni splet. Spoznali bodo tudi, kaj je računalniško omrežje, na kakšen način se računalniki med seboj sporazumevajo in z internetom. Učenci bodo spoznali osnove HTML jezika, izdelava spletnih strani, spletnih anket in spletnih kvizov. Pri predmetu je priporočljivo predhodno znanje dela z računalnikom.

Cilji predmeta:

  • predstaviti informacijo z več podatki in našteti različne načine zapisa podatkov,
  • našteti temeljne vrste strojne opreme in programske opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo,
  • z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko in dopolnitev že izdelane računalniške slike,
  • z zvočnim programom posneti zvok in predelava že izdelanega zvočnega dokumenta,
  • z video programom narediti nezahteven video in
  • izdelati enostavno spletno stran.

Načini pridobivanja ocen:

Pri predmetu Računalniška omrežja učenec dobi tri ocene in sicer:

V prvem redovalnem obdobju dobi 2 oceni in sicer eno iz poznavanja računalniških omrežij in eno iz izdelave spletne strani s pomočjo programa MS Expression Web.

V drugem redovalnem obdobju dobi učenec oceno iz izdelave poljubne spletne strani s pomočjo WordPressa. Spletna stran je tudi naložena na šolski spletni strežnik.

Pri ocenjevanju niso pomembni le dosežki, temveč tudi prizadevnost posameznega udeleženca ter njegov napredek v smislu splošnih ciljev predmeta.

Način izvajanja in poučevanje predmeta:

Pouk se izvaja v računalniški učilnici. Vso gradivo, ki ga potrebujejo pri delu je na voljo v spletni učilnici šole.

Dostopnost