Matematične delavnice 9

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem. Matematične delavnice se navezujejo na pouk matematike, bistveno pa se razlikujejo v tem, da skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, matematične vsebine. Pri urah so učenci aktivni, prilagajamo se njihovim interesom in sposobnostim, tako da učenci razvijajo sposobnosti matematičnega izražanja, opazovanja. Učenci bodo tudi veliko raziskovali, samostojno ali pa v skupinah. Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem. ki želijo spoznati matematiko na drugačen način, ne glede na to, kakšne so njihove matematične sposobnosti

Matematične delavnice 9 vsebujejo štiri sklope:

DIOFANTSKE ENAČBE IN ARITMETIČNE UGANKE: V tem sklopu bodo učenci spoznali kako enačbe rešujejo s smiselnim poskušanjem ali premislekom, iz besedilne naloge zapišejo enačbo in sestavljajo besedilne naloge. Teme se navezujejo na snov, obravnavano pri pouku matematike.

TELESA IN PROSTOR: Učenci bodo prepoznavali in poimenovali geometrijska telesa (tetraeder, oktaeder, dodekaeder, ikozaeder… Izdelovali bodo modele, sestavljali mreže in spoznavali lastnosti. Modele bodo izdelovali iz papirja, lesa, pene,.. in uporabljali dostopne računalniške programe.

MATEMATIKA ŠIFRIRANJA: Spoznali bomo različne metode šifriranja, najprej ”peš”, kasneje tudi z računalniškimi orodji.

FRAKTALI: Geometrijo fraktalov spoznajo na primerih in razširjajo ter povezujejo snov rednih u Cilj predmeta je tudi, da znajo učenci poiskati in uporabljati različne pisne vire, tudi internet, da znajo izdelati lep plakat in ga predstaviti, sodelovati z ostalimi člani skupine in učiteljem, izmenjevati mnenje in izkušnje.

Splošni cilji:

  • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji;
  • razvijajo sposobnosti izražanja svojega matematičnega znanja;
  • oblikujejo pozitiven odnos do matematike,
  • razvijajo prostorsko predstavljivost,
  • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.
Dostopnost