Matematične delavnice 8

Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem, ki želijo spoznati matematiko na drugačen način, ne glede na to, kakšne so njihove matematične sposobnosti.

Matematične delavnice 8 vsebujejo štiri sklope, ki pa jih lahko prilagodimo sami skupini učencev.

ZGODOVINA MATEMATIKE: V tem sklopu bodo učenci spoznali, kako so se učili matematiko naši predniki in spoznali matematiko kot kulturni pojav. Veliko časa bomo posvetili matematiki Babiloncev, Egipčanov, Kitajcev in predvsem iznajdbam starogrških matematikov.

DRUGAČNA GEOMETRIJA: Učenci bodo spoznali, da lahko geometrijo predstavimo tudi nekoliko drugače. Za načrtovanje in izdelovanje različnih likov ni nujno, da imamo pri roki ravnilo in šestilo. Sestavljali bomo zanimive like iz tangrama, izdelovali različne izdelke s prepogibanjem papirja (origami), sestavljali in izdelovali različne konstrukcije z vžigalicami, deščicami, kozarci in drugimi “nestandardnimi” pripomočki.

MISELNE IGRE IN ZANIMIVI POSTOPKI: Spoznali bomo različne postopke pri matematičnih igrah, iskali zmagovalne strategije ter obravnavali preproste igre na srečo.

GEOMETRIJA S PREPOGIBANJEM PAPIRJA: Samo s prepogibanjem papirja se bomo naučili konstruirati preproste geometrijske like (npr. kvadrat, pravokotnik, pravilni šestkotnik) in geometrijske elemente (npr. simetrala daljice, kot 60°, simetrala kota). Cilj predmeta je tudi, da znajo učenci poiskati in uporabljati različne pisne vire, tudi internet, da znajo izdelati lep plakat in ga predstaviti, sodelovati z ostalimi člani skupine in učiteljem, izmenjevati mnenje in izkušnje.

Splošni cilji:

  • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji;
  • razvijajo sposobnosti izražanja svojega matematičnega znanja;
  • oblikujejo pozitiven odnos do matematike,
  • razvijajo prostorsko predstavljivost,
  • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.
Dostopnost