IP – Likovno snovanje 2

Šol. leto 2024/25

CILJI

Učenci:

  • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije,
  • razvijajo smisel za načrtno delo,
  • se likovno izražajo,
  • se navajajo na globlje doživljanje likovnih del,
  • se navajajo na analizo likovnih stvaritev, lastnih in del umetnikov.

OPIS

Pouk izbirnega predmeta likovno snovanje 2 obsega 35 ur. Namenjen je učencem 8. razreda in poteka v likovni in računalniški učilnici ter na terenu (obisk galerije). Učenci pri pouku poglabljajo znanje in veščine pridobljene pri rednem predmetu likovne umetnosti. Vsebine zajemajo risanje, slikanje, prostorsko in grafično oblikovanje. Učenci se seznanijo z likovnimi deli umetnikov, abstraktno umetnostjo in poklici vezanimi na likovno ustvarjanje. Iščejo svoj lasten izraz v slikanju in načrtovanju ter izvedbi likovnih zamisli.

OCENJEVANJE:

Ocenjujejo se vsi likovni izdelki. Merila izhajajo iz posamezne likovne naloge. Vrednosti se rešitev likovnega problema, izvedba likovne tehnike in likovnega motiva ter odzivnost.

Dostopnost