Znana je javna objava srednjih šol, ki bodo vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/25 omejile.

Učenci bodo praviloma med 17. in vključno 21. junijem 2024, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile srednje šole.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe brez omejitve vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled ali kopijah izvirnikov tudi vpisani.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe z omejitvijo vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov vseh dokazil na vpogled ali kopij izvirnikov vseh dokazil sodelovali v izbirnem postopku.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2024 tudi vpisani. Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na kateri bodo lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega postopka. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol oziroma programov, ki jih bodo kandidati nanizali na prijavnico za drugi krog izbirnega postopka, bodo obveščeni 2. julija 2024. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico (torej, bodo razvrščeni na prvotno izbrano šolo), se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prvotno prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 3. julija 2024 (do 14. ure) odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni v drugem krogu izbirnega postopka, in se tam tudi vpisali.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 4. julija 2024. Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 30. avgusta 2024.


Srednje šole, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/2025

Dostopnost