@Dnevi evropske kulturne dediščine / European Heritage Days in Slovenia

Spoštovani starši,

letos smo se vključili v mednarodni projekt kulturne dediščine. V okviru projekta smo si zastavili cilj, da ustvarimo spletni fotoarhiv, kjer bi zbirali stare fotografije iz našega kraja in bližnje okolice in tako preko slike spoznavali zgodovino našega kraja. Portal smo poimenovali Kako je nastajal moj kraj?

Zbiramo stare fotografije posnete do leta 2000. Fotografije so lahko panoramske ali take, ki predstavijo pomemben dogodek ali situacijo v Luciji in širši okolici.

Fotografijo opremite z naslovom, letom nastanka in lastnikom fotografije in jo naložite preko portala dediscina.oslucija.eu ali preko e-naslova dediscina@oslucija.si

Na portalu si lahko že ogledate fotografije, ki smo jih našli v pokrajinskem arhivu v Kopru opremljene z dostopnimi podatki.

Z odličnimi pozdravi,

Adelina Pahor, pomočnica ravnateljice

Dostopnost