Spoštovani starši!

V skladu z okrožnico številka 6030-1/2021/73 z dnem 27. 8. 2021, vas obveščam, da bodo testi za samotestiranje učencev od 7. do 9. razreda v ponedeljek, 30. 8. 2021, na voljo v lekarnah.

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Učencu trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste boste lahko prevzemali v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak
mesec.

NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.
Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: www.nijz.si/sl/samotestiranje.

Dostopnost