Spoštovani starši in učenci!

Za nami je prvi dan poučevanja na daljavo. Ob zaključku dneva ugotavljamo sledeče:

  • tako učencem kot učiteljem smo uspeli nuditi ustrezno tehnično podporo, vendar se kljub temu nekateri učenci niso uspeli pravočasno ali pa sploh (zaradi izpada elektrike) povezati k pouku,
  • prve tri šolske ure je pri večini predmetov pouk stekel tudi v obliki videokonferenčnih povezav, nekaj učiteljev je odzivnost in delo učencev pohvalilo,
  • zaradi sistemske napake, ki jo odpravljamo, je bil pouk v spletnih učilnicah od 11.30 dalje onemogočen oz. okrnjen. Učitelji bodo vsebine z učenci obdelali pri naslednji uri.

V primeru tehničnih težav se tudi v bodoče obrnite na računalničarja Miho Steinbacherja 05 90 86 461.

Vodstvo šole

Dostopnost