Od 2. septembra dalje bo organizacija obveznega in razširjenega programa sledila Modelu B. V prilogi objavljamo PRAVILA RAVNANJA. Slednja bodo predstavljena otrokom prvi šolski dan, staršem pa na prvem roditeljskem sestanku.

V izogib nevšečnostim navajamo ključne organizacijske spremembe:

PRIHOD V ŠOLO

Vhod za učence 1. razred – VHOD 2 (pri prvih razredih)

Dejavnosti Ura prihoda v šolo
Jutranje varstvo Od 6.00 do 8.10
Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo Od 8.10 do 8.20

Vhod za učence od 2. do 5. razreda – VHOD 1 (glavni vhod – dvorišče)

Dejavnosti Ura prihoda v šolo
Jutranje varstvo (do 7.00 na vhod 1) Od 7.00 do 7.45
Pouk preduro (NIP, DOP, DOD) Od 7.20 do 7.30
Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo (pouk 1. šolsko uro) Od 8.10 do 8.20

Vhod za učence od 6. do 9. razreda – VHOD 3 (pri učilnici kemije)

Dejavnosti Ura prihoda v šolo
Pouk preduro Od 7.20 do 7.30
Pouk preduro – torek Od 7.35 do 7.45
1. šolska ura Od 8.10 do 8.20

Ob 8.20 se vrata na vseh treh vhodih zaklenejo. V primeru zamude ali kasnejšega prihoda v šolo se vstopa na glavnem vhodu, kjer se otrok/starš preko domofona identificira.

Urnik zvonjenja:

Pred ura = 7.30 – 8.10

1. ura = 8.20 – 9.05

Rekreativni odmor / malica = 9.05 – 9.20

2. ura = 9.25 – 10.10

Rekreativni odmor / malica = 10.10 – 10.25

3. ura = 10.30 – 11.15

4. ura = 11.20 – 12.05

5. ura = 12.10 – 12.55

6. ura = 13.00 – 13.45

7. ura = 14.00 – 14.45

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 7.45, razen za učence 1. razreda, ki v jutranje varstvo vstopajo do 8.10. Učencem od 2. do 5. razreda po 7.45 ne bo dovoljen vstop v šolo. Po tej uri učenci ne vstopajo v šolo, do pričetka pouka.

Vsi učenci od 6.00 do 7.00 prihajajo na vhod 2 – pri prvih razredih. Od 6.00 do 7.30 bodo vsi učenci v učilnici 1. A.

Od 7.30 dalje je jutranje varstvo organizirano po generacijah.

  • Učenci 2. razreda v učilnici 2. a
  • Učenci 3. razreda v učilnici 3. a
  • Učenci 4. in 5. razreda v učilnici 4. a  

ODHOD IZ ŠOLE

Učenci, po končanem pouku zapustijo šolo na dodeljenem izhodu. Učenci od 6. do 9. razreda pri trem nosijo masko. Učenci se ne smejo zadrževati po šolskih hodnikih.

Starši, ki prihajajo po otroke – dežurnemu učitelju sporočijo ime otroka, slednji poskrbi, da otrok pride do izhoda

1. razred – vhod 2 – možen prevzem – od pon. do čet. po 13.30, v petek po 13.00

2. – 5. razred vhod 1 – 2. razred – možen prevzem vsak dan od 13.45 dalje

3. razred – možen prevzem vsak dan od 13.45 dalje, razen ob petkih od 14.30 dalje

-4. in 5. razred – možen prevzem vsak dan od 14.30 dalje

Dostopnost