Danes ste prejeli vabilo za prvi šolski dan.
Vabilo dopolnjujemo še z naslednjo informacijo.

1.a razred bosta poučevali učiteljici Sara Flego in Điljola Krajnc,
1.b razred bosta poučevali učiteljici Tanja Šorgo Milutinović in Ariana Opara,
1.c razred bosta poučevali učiteljici Irena Susman in Brina Kučera Šmon.

Starši 1.a (Flego, Krjanc) imate roditeljski sestanek ob 16.00 uri.
Straši 1.b (Šorgo Milutinović, Opara) imate roditeljski sestanek ob 16.45 uri.
Starši 1.c (Susman, Kučera Šmon) imate roditeljski sestanek ob 17.30 uri.

Dostopnost