Spoštovani starši in učenci!

V mesecu maju in juniju se bo v skladu s sklepom ministrice (17. 4. 2020, objavljen na spletni strani OŠ Lucija in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) poleg obravnave, preverjanja in spremljanja napredka učencev, znanje učencev tudi ocenjevalo. V skladu z navedbami v sklepu, ocene pridobivajo le učenci, ki v 2. ocenjevalnem obdobju nimajo ocene, so negativni ali na letni ravni nimajo zadostnega števila ocen.

Učence, ki bodo ocenjeni bodo učitelji o načinu ocenjevanja, vsebini (ciljih in standardih), kriterijih ter rokih obvestili najmanj teden dni pred izvedbo le-tega in sicer bodisi v spletni učilnici ali po elektronski pošti / telefonu.

Učenci, ki v tem obdobju ne bodo vključeni v proces ocenjevanja, nadaljujejo z delom na daljavo in v skladu z navodili in pričakovanji učiteljev oddajajo povratno informacijo. Učitelji bodo tudi pri učencih, ki ne bodo ocenjeni, spremljali njihov napredek, ki bo sestavni del zaključene ocene.

Učitelji bodo ocene zaključevali v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja in šolskim koledarjem teden dni pred zaključkom pouka in učence o zaključeni oceni tudi obvestili.

V kolikor potrebujete učno pomoč ali samo pogovor, se lahko obrnete na vašo/-ega razrednika/razredničarko ali svetovalno službo, ki je dosegljiva na elektronskih naslovih neva.strel.pletikos@oslucija.eu ter simona.zgaga@oslucija.eu.

Lep pozdrav

 

Tanja Vincelj, ravnateljica

 

Dostopnost