Oddaja prijavnic za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021

Rok za oddajo prijavnic je 11. maj 2020.

Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli oziroma bivati v dijaškem domu, oddati prijavnico, med njimi tudi tisti, ki se šolajo na domu, in tudi tisti kandidati, ki še niso opravljali preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah.

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, razen kandidati, ki se želijo vzporedno izobraževati na programih Umetniške gimanzije, za katere so
razpisana mesta za vzporedno izobraževnje.

Kandidatom za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove, je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 (za vpsi v srednje šole).

Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko pošljejo priporočeno (ne s povratnico) ali pa skenirano po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole.

Ob tem poudrajamo, da na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravanteljice osnoven šole.

Za vse dodatne informacije in pomoč sem na voljo na elektronskem naslovu neva.strel.pletikos@oslucija.eu

 Okrožnica v zvezi z rokovnikom za vpis v srednje šole in dijaške domove

Dostopnost