Spoštovani starši in učenci!

V zadnjih tednih smo uspeli vzpostaviti pouk na daljavo, pridobiti stik, tako z učenci, kot z vami, starši, na drugačen način. Hvaležni smo vam za vaše odzive, vašo pripravljenost, za vašo pomoč ter predvsem spodbudo, ki jo nudite svojim otrokom. Glavni cilj pouka na daljavo je ohranjati učence v procesu učenja in usvajanje temeljnih standardov znanja pri čemer je zelo pomembno njihovo dobro počutje in zdravje.

 

Pretekli teden smo namenili utrjevanju in preverjanju znanja, pridobivanju povratnih informacij učencev in tvorjenju stikov s tistimi učenci, pri katerih še niso zaživeli. Čeprav se zavedamo, da so okoliščine doma v izrednih razmerah kompleksne, si želimo vzpostaviti stik z vsakim učencem, mu nuditi pomoč, prijazno besedo, spodbudo in predvsem temeljno znanje. Kljub naši prizadevnosti, pa v nekaterih primerih sodelovanje in pouk na daljavo še ne živi obojestransko. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, kolikor je v naši moči.

V želji po kakovostni, strokovni in racionalni izvedbi pouka na daljavo, pa tudi z namenom zagotavljanja kvalitetne priprave na proces ocenjevanja, ki ga bomo strukturirano pričeli izvajati takoj po prvomajskih počitnicah, smo pripravili nekaj izboljšav, ki jih uvajamo v tem tednu.

Pripravili smo prilagojen urnik (priloga1), ki predstavlja racionalizacijo ur pouka ter predmetov za posamezni dan v tednu. Urnik je namenjen učencem zato, da bodo lažje sledili in izpolnjevali dnevne zadolžitve. Učitelji bodo zadolžitve v spletne učilnice nalagali v skladu z urnikom, ki je v priponki.

V mesecu aprilu in maju smo načrtovali izvedbo dni dejavnosti, projektnih dni ter ekskurzij. Nosilci dejavnosti bodo (nekateri so že) pripravili nekaj aktivnosti za učence, s katerimi se bodo dotaknili načrtovanih vsebin. O dejavnostih in načinih izvedbe bodo učenci obveščeni v spletnih učilnicah. Ob dnevu Zemlje smo načrtovali tudi zbiralno akcijo papirja. V kolikor ste v ta namen doma zbirali odpadni papir, ga lahko v prihodnjem tednu prinesete v zabojnik za papir, ki se nahaja ob vhodu za 1. razred – Mahničev vrt (količina prinesenega papirja se ne bo beležila).

V tem tednu (pred prvomajskimi počitnicami) vas bodo učitelji seznanili s kriteriji ter načini ocenjevanja pri posameznih predmetih v skladu s sklepom, ki ga je izdalo MIZŠ v petek 17. 4. (objavljen na spletni strani šole).
Za ocenjevanje znanja bodo učitelji uporabili priporočene načine:

  • nastopi učencev
  • učenčevi ustni odgovori,
  • pisni odgovori,
  • likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki,
  • avtentične / projektne naloge

V kolikor potrebujete tehnično pomoč (IKT naprave, pomoč pri prijavi v spletno učilnico), se lahko obrnete na vaše razrednike, v kolikor potrebujete učno pomoč ali samo pogovor pa se lahko obrnete na svetovalno službo, ki je dosegljiva na elektronskih naslovih neva.strel.pletikos@oslucija.eu ter simona.zgaga@oslucija.eu.

 

S spoštljivimi pozdravi, Tanja Vincelj, ravnateljica

 

PRILAGOJEN URNIK

Dostopnost