Pozdravljeni starši in učenci!

Minevata dva tedna dela na daljavo. Upamo, da ste zdravi in vam drugačna oblika dela ne povzroča prevelikih težav.

Če pa nanje naletite (ne najdete gradiv, jih ne znate rešiti, se ne zmorete organizirati, nimate ustreznih pripomočkov) in jih ne znate rešiti, se po pomoč obrnite na vaše razrednike, posamezne učitelje, svetovalno službo, izvajalke dodatne strokovne pomoči, vodstvo preko objavljenih elektronskih naslovov.

V nadaljevanju boste v delo na daljavo povabljeni tudi starši. Izpolnjevali boste prijavnice za jutranje varstvo, podaljšano bivanje, izbirne in neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2020/2021.

Delo na daljavo – ja, prav je, da ima učenec stik s šolo, z učenjem. Prav je, da mu starši pomagate pri tehničnih zadevah in ga spodbujate pri delu, ni pa potrebno, da ste ves čas njegov učitelj.
Kar otrok zmore narediti sam, naj tudi naredi. Tudi v tem času je potrebno še bolj krepiti otrokovo odgovornost, samostojnost in mu tako dvigovati samozavest, kaj vse zmore sam.
Na ta način se učenci učijo tudi funkcionalne pismenosti. Z otrokom naredite urnik dnevnega poteka dela – delo za šolo naj večinoma poteka dopoldne, da boste lažje uskladili vse dejavnosti. Po šolskem urniku naj si otrok označi že opravljene dejavnosti za tisti dan.

Časi res niso lahki, a bomo zmogli. Pomembno je, da se držite preventivnih ukrepov, ostajate doma in se na svežem zraku zadržujete sami (oziroma z vašimi družinskimi člani) in izkoristite sonce, ki nam je dano.

Delo za šolo je pomembno, a je le del našega življenja. Zato se ni vredno zaradi tega prepirati, se slabo počutiti, krhati družinskih odnosov. Naj bo čas, ko moramo biti vsi skupaj doma, čas za družino, pogovore, dobro počutje in občutek varnosti. Skupaj zmoremo.

Ostanimo zdravi.

Kolektiv Osnovne šole Lucija

Dostopnost