Ga. Mag. Katja Lena pomočnica direktorice – vicedirettrice iz Centra za socialno delo Piran nam sporoča, da v kolikor se družine zaradi izrednih razmer povezanih s pandemijo (zaradi zaprtja vrtcev in šol morajo namreč starši poskrbeti za vse dnevne obroke) znajdejo v materialni stiski in z rednimi dohodki ne zmorejo pokriti stroškov prehrane, se lahko obrnejo na center za socialno delo z vlogo za izredno denarno socialno pomoč.

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje (lahko tudi prehrane) in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Pandemija je zagotovo tak primer.

Pomoč se dodeli v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Predlagamo, da se starši obrnejo na Center za socialno delo Južna Primorska, enota Piran po tel. na št. 05/ 671 23 00 ali el. pošti na naslov: gpcsd.piran@gov.si. Vsak primer bomo individualno reševali in staršem podali potrebne informacije ter jim pomagali pri uveljavljanju pravice.

Dostopnost