Spoštovani starši!

Na podlagi širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) v Sloveniji, vas ponovno obveščamo o ukrepih za preprečevanje širjenja virusa in zagotavljanje pouka po urniku in po predpisanem programu.

Šola upošteva navodila pristojnega ministrstva, ki v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje narekuje usmeritve glede širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2). V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov.

V primeru spremenjenih razmer glede širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2), se bodo ukrepi temu primerno prilagodili.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,
  • ne dotikamo se oči, nosu in ust,
  • v primeru, da zbolimo, ostanemo doma,
  • upoštevamo pravila higiene kašlja,
  • redno si umivamo roke z milom in vodo,
  • v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%,
  • glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna,
  • poskrbimo za redno zračenje in prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi,
  • držimo se 1,5 metrske razdalje med ljudmi.

Širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2 bomo omejili oz. preprečili samo z doslednim izvajanjem ukrepov vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa.
Vsi skupaj poskrbimo, da bo šola čim bolj varno okolje za vse, ki jo obiskujemo učence, delavce šole in starše.

Hvala za razumevanje!

Dostopnost