Učenka Živa Kravanja Duh je na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje dosegla 1. mesto v svoji tekmovalni skupini in je usvojila srebrno Cankarjevo priznanje.

7. 3. 2020 se bo s pisanjem razlagalnega spisa preizkusila na državnem tekmovanju v Ljubljani.

Živi želimo veliko ustvarjalnosti pri pisanju in uspeha na tekmovanju.

Dostopnost