Spoštovani straši in učenci!

V času od 14. do 17. maja bomo na šoli organizirali spodaj navedene dneve dejavnosti:

TOREK, 14. 5. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški
6. c PD Veslarna 8.20 Kolenc Ne
9. razred Ekskurzija – Trst 8.20 Lavrenčič Da – prevoz, vstopnine

 

SREDA, 15. 5. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci Stroški
3. r ND Korte 8.00 Baloh Da – prevoz
6. b PD Veslarna 8.20 Kolenc Ne
8. a TD Poklicna orientacija 8.20 Zgaga, S. Pletikos Ne
8. c TD Požarna varnost 8.20 Delgiusto Da – prevoz

 

ČETRTEK, 16. 5. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci Stroški
6. a PD Veslarna 8.20 Kolenc Ne
8. b TD Poklicna orientacija 8.20 Zgaga, S. Pletikos Ne

 

PETEK, 17. 5. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci Stroški
8. c TD Poklicna orientacija 8.20 Zgaga, S. Pletikos Ne

 

Dostopnost