Spoštovani starši in učenci!

V času izvajanja nacionalnega preverjanja znanja bomo na šoli organizirali številne dejavnosti. Razpored si lahko ogledate v nadaljevanju.

TOREK, 7. 5. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učil.
1.      razred POUK        
2.      razred ND Travnik 8.20 učiteljice Ne  
3.      razred POUK        
4.      razred ND Pretvarjanje merskih enot 8.20 učiteljice Ne  
PŠ Strunjan TD Merjenje (3., 4. r.) 8.20 Omerza Ne  
5.      razred PD Jumnicar 8.20 učiteljice Ne  
6. a TD Interier 10.00 Lenardič Ne LUM, TIT
6. b POUK        
6. c POUK        
7. razred ŠD Športne igre 8.20 Kolenc Ne  
8.a ND Večkotniki 8.20 Klančar, Sašić Ne MAT 2
8. b POUK        
8. c KD Dan italijanščine 8.20 Budin Ne MAT 1, FIZ
9. r – 1. in 3. sk. PD Zgodovina 10.00 Besednjak Ne ZGO
9. r. – 2. in 4. sk. PD Spolnost 10.00 P. Rakar Ne BIO

 

URNIK 6. RAZRED

  1. ura 9.30 – 10.05 od 10.10 do 10.30 3. ura 4. ura 5. ura
6. a NPZ Malica / odmor TD Interier
6. b NPZ Malica / odmor TJA (tja2) TJA (tja2) NAR (itd) NAR (itd)
6. c NPZ Malica / odmor SLJ (tja1) SLJ (tja1) TJA (tja1) TJA (tja1)

 

URNIK 8. B RAZREDA

Prilagojen urnik:

  1. ura = 8.20 – 9.05
  2. ura = 9.05 – 9.50

malica = 9.50 do 10.10 (Delgiusto)

odmor v atriju = od 10.10 do 10.30 (Delgiusto)

  1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura
8. B KEM (kem) KEM (kem) SLJ (slj2) GEO (geo) GUM (itd)

 

ČETRTEK, 9. 5. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učil.
1. razred ND Živalski vrt Ljubljana 8.20 učiteljice Da  
2. razred POUK        
3. razred POUK        
4. razred ND Živaloslovje 8.20 učiteljice Ne  
PŠ Strunjan TD Izdelava inštrumenta (1., 2. r.) / Planeti 4. r., Čutila 3. r. 8.20  Omerza Ne  
5. razred ND Poligon 8.20  učiteljice Ne  
6. a POUK        
6. b TD Interier 10.00 Lenardič Ne LUM, TIT
6. c POUK        
7. razred Ekskurzija – Bohinj 7.20 Počkar Da  
8.a KD Dan italijanščine 8.20 Budin Ne MAT 1, FIZ
8. b ND Večkotniki 8.20 Klančar, Sašić Ne MAT 2
8. c POUK        
9. razred ŠD Športne igre 10.00 Kolenc Ne  

 

URNIK 6. RAZRED

  1. ura 9.30 – 10.05 od 10.10 do 10.30 3. ura 4. ura 5. ura
6. a NPZ Malica / odmor TJA (tja2) TJA (tja2) SLJ (slj1) SLJ (slj1)
6. c NPZ Malica / odmor NAR (bio) NAR (bio) GEO (geo) ZGO (zgo)

 

URNIK 8. C RAZREDA

Prilagojen urnik:

  1. ura = 8.20 – 9.05
  2. ura = 9.05 – 9.50

malica = 9.50 do 10.10 (Delgiusto)

odmor v atriju = od 10.10 do 10.30 (Delgiusto)

  1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura
8. C KEM (kem) KEM (kem) GEO (geo) BIO (bio) TJA (tja)

 

PETEK, 10. 5. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci Spremstvo / izvajalci Učil.
3. razred PD Merjenje 8.20 učiteljice Korent, Košuta, V. Geršak  

 

PONEDELJEK, 13. 5. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učil.
1. razred POUK        
2. razred Ekskurzija – šolski muzej Ljubljana 7:00 učiteljice Da  
6. c TD Interier 10.00 Lenardič Ne LUM, TIT
7. razred ND Vodarna – Hrastovlje 8.20 Besednjak Da  
8.a TD Požarna varnost 8.20 Delgiusto Da  
8. b KD Dan italijanščine 8.20 Budin Ne MAT 1, FIZ
8. c ND Večkotniki 8.20 Klančar, Sašić Ne MAT 2
9. r – 1. in 3. sk. PD Spolnost 10.00 P. Rakar Ne BIO
9. r. – 2. in 4. sk. PD Zgodovina 10.00 Besednjak Ne ZGO

 

URNIK 6. RAZRED

  1. ura 9.30 – 10.05 od 10.10 do 10.30 3. ura 4. ura 5. ura
6. a NPZ Malica / odmor SLJ (slj1) SLJ (slj1) ŠPO TJA (tja1)
6. b NPZ Malica / odmor SLJ (itd) ITD (itd) TJA (tja1) ŠPO

 

Dostopnost