V tednu med 15. in 19. aprilom bomo izvedli številne dejavnosti, med katerimi bomo nekaj vsebin posvetili svetovnemu dnevu Zemlje.

Razpored dni dejavnosti:

PONEDELJEK, 15. 4. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški
4. razred TD Dan Zemlje 8.20 učiteljice ne

 

TOREK, 16. 4. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci Stroški
1. razred ŠD Zlati sonček 8.20 Drofenik  Ne
3. c PD Kitajska kultura 2. – 5. ura učiteljice Ne
4. razred ND Orientacija 8.20 Učiteljice Ne
5. razred Ekskurzija – Škocjanske jame 8.00 učiteljice  Da

 

SREDA, 17. 4. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učil.
1.      razred POUK        
2.      razred ND Živim zdravo 8.20 učiteljice Ne /
3.      razred

PD Kitajska kultura (3. b)*

3. a in c – pouk

2. – 5. ura učiteljice Ne  
4.      razred POUK        
PŠ Strunjan POUK        
5.      razred TD Ptičja krmilnica, hiša eksperimetov 8.20 učiteljice Da  
6. a TD Ročna izdelava papirja 8.20 Zadel Da LUM / TIT
6. b ND Priprava pogrinjkov / CAP 8.20 Delgiusto, Ozimec Ne

KEM

TJA2

6. c PD Bralni dan 8.20 Kocjančič, Lilić Ne ITD
7. razred ŠD Kraški rob 8.20 Turk, E. Da /
8.      razred ND Podnebne spremembe 8.20 Baloh Ne GEO, ZGO, SLJ2, TJA2
9. a ND Obdelava podatkov 8.20 Klančar, Sašić Ne MAT2
9. b KD Branje – naj potovanje 8.20 Horvat Ne SLJ1
9. c PD Dan Zemlje 8.20 P. Rakar, Turk, L., Grabljevec Ne /

 

ČETRTEK, 18. 4. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učil.
1. razred ND Škocjanski zatok 8.20 učiteljice Da  
2. razred POUK        
3. razred PD Dan Zemlje 8.20 Učiteljice Ne  
4. razred POUK        
PŠ Strunjan POUK        
5. razred ND Svetovni dan Zemlje 8.20 učiteljice Ne  
6. a PD Bralni dan 8.20 Kocjančič, Lilić Ne ITD
6. b TD Ročna izdelava papirja 8.20 Zadel Da TIT / LUM
6. c ND Priprava pogrinjkov / CAP 8.20 Delgiusto, Ozimec Ne

KEM

TJA 1

7. razred TD obdelava gradiv 1 8.20 Ozebek Da GEO, ZGO, SLJ 2, TJA 2
8. razred ŠD Pohod – Kubed 8.00 Turk, E. Da  
9. a PD Dan Zemlje 8.20 P. Rakar, Turk, L., Grabljevec Ne  
9. b ND Obdelava podatkov 8.20 Klančar, Sašić Ne MAT2
9. c KD Branje – naj potovanje 8.20 Horvat Ne SLJ2

 

PETEK, 19. 4. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci Stroški Učil.
1. razred POUK        
2. razred TD Izdelek iz odpadnega materiala 8.20 učiteljice Ne  
3. razred

PD Kitajska kultura (3. a)

3. b in c – pouk

8.20 učiteljice Ne  
4. razred ŠD Pohod po domači pokrajini 8.20 Belšak Ne  
PŠ Strunjan POUK        
5. razred POUK        
6. a ND Priprava pogrinjka / CAP 8.20 Delgiusto, Ozimec Ne KEM, TJA1
6. b PD Bralni dan 8.20 Kocjančič, Lilić Ne ITD
6. c TD Ročna izdelava papirja 8.20 Zadel Da TIT/LUM
7. razred TD obdelava gradiv 2 8.20 Ozebek Da GEO, ZGO, SLJ 2, TJA 2
8. razred ŠD Športne igre 8.30 Kolenc Ne ŠPO
9. a KD Branje – naj potovanje 8.20 Horvat Ne SLJ2
9. b PD Dan Zemlje 8.20 P. Rakar, Turk, L., Grabljevec Ne  
9. c ND Obdelava podatkov 8.20 Klančar, Sašić Ne MAT2

 

Dostopnost