V tednu po zimskih počitnicah bomo izvedli spodaj navedene dneve dejavnosti:

ponedeljek, 4. 3. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učilnica
9. razred TD Stavbarstvo 8.20 Lenardič ne LUM, TIT, GEO

 

torek, 5. 3. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učilnica
1. razred KD Pustovanje 8.20 učiteljice Ne  
2. razred TD Pustne maske 8.20 učiteljice Ne  
3. razred KD Pustovanje 8.20 učiteljice Ne  
4. razred POUK 8.20      
PŠ Strunjan

KD Pustovanje (1., 2. r.)

3., 4. razred – POUK

8.20   Ne  
5. razred POUK 8.20      
6. razred ND Vesolje 8.20 Počkar Da GEO, MAT1, TJA1, ITD*
7. a ND Obdelava podatkov 8.20 Klančar, Sašić Ne MAT 2
7. b ND Odraščanje 8.20 P. Rakar Ne BIO
8. razred POUK        
9. razred ŠD Pohod po domačem kraju   Turk. E Ne  

*8. A ima 4 uro pouk v učilnici SLJ2

 

sreda, 6. 3. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učilnica
7. a ND Odraščanje 8.20 P. Rakar Ne  
7. b ND Obdelava podatkov 8.20 Klančar, Sašić Ne  
PŠ Strunjan

TD Snovi (1., 2. razred)

ŠD Nordijska hoja (3., 4. r)

8.20 Omerza, Marinac Ne  

 

četrtek, 7. 3. 2019

Razred / datum Dan dejavnosti ura Nosilci stroški Učilnica
3., 4. r PŠ Strunjan TD Ura in svetilnik 8.20 Omerza Da  

 

Dostopnost