Učenci pridejo v šolo tako kot je navedeno v razpredelnicah.

Učenci od 2. do 4. razreda prinesejo vse pripomočke,

Učenci 5. razreda prinesejo šolsko torbo, peresnico in beležko.
Učenci od 7. do 9. razreda pa pripomočke, za predmete, ki bodo zapisani v urniku 1. šolskega dne.
Učenci 6. razreda imajo kulturni dan, namenjen spoznavanju pouka v 6. razredu. Ta dan potrebujejo šolske copate, peresnico in tršo mapo.
Učenci 1. razreda  pridejo v šolo skupaj s starši ob 10.30. S seboj ne prinašajo pripomočkov ali šolske torbe.
V kolikor učenci ne bodo ostali v podaljšanem bivanju, prosimo da o tem ob prihodu v šolo pisno obvestite razredničarke.
RAZRED / URA 6. RAZRED 7., 8., 9. RAZRED
Prihod v šolo 8.45 8.50
razredna ura v matičnih učilnicah do 9.50
Malica od 9.50 do 10.05 Malica v matični učilnici
Rekreativni odmor 10.05 do 10.25 Šolsko dvorišče, pod športno dvorano
Pouk po urniku Pouk po urniku 3., 4., in 5. uro (6. razred ima PD)
Kosilo od 13.00 dalje

 

RAZRED / URA 2., 3. RAZRED 4., 5. RAZRED
Prihod v šolo 8.10 8.30
KULTURNI DAN Od 8.10 / 8.30 do 13.00
Malica od 9.50 do 10.05 Malica v razredu
Rekreativni odmor 10.05 do 10.25 Igrišče ob balonu Igrišče pod športno dvorano
Kosilo od 13.00 dalje

 

Dostopnost