Osnovna šola Lucija je v šolskem letu 2020/21 vstopila v mednarodno kampanjo Pirati plastike. Kampanja je nastala na pobudo nemškega zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave (BMBF)
v sodelovanju s portugalskim ministrstvom za znanost, tehnologijo in visoko šolstvo ter slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Kampanja v vseh treh državah poteka od leta 2020
do leta 2021 v okviru tria predsedstva Svetu Evropske unije. Cilji kampanje so okrepiti znanstveno sodelovanje v Evropi.

V projektu učenci, učitelji in znanstveniki sodelujejo pri ovrednotenju mikroplastike v rekah in njihovih ustjih in tako prispevajo k boljšemu razumevanju okoljskih problemov.

Učenci naše šole v kampanji sodelujejo v okviru izbirnega predmeta kemija v življenju, ki ga poučuje učiteljica Nika Glavina. Učencem je v septembru predstavila kampanjo, v uvodnih urah predmeta so
spoznali, katere snovi najbolj vplivajo na onesnaževanje voda in kako. Učenci so spoznali svoje
naloge v različnih skupinah.

4. 10. 2021 so opravili praktični del svoje naloge. Razdeljeni v štiri skupine: A, B, C, D so se odpravili na teren k potoku Fazan.

Vsaka skupina je imela svojo nalogo. Skupina A je pobirala odpadke na obrežju potoka fazan, in sicer 50 metrov vzdolž reke in do 20 metrov od reke. Skupina B je razvrščala, štela in dokumentirala odpadke, zanimalo jih je, iz katerih snovi so odpadki, najdeni na tej površini. Skupina C je vzorčila mikro odpadke v potoku, in sicer z mrežo za mikroplastoko. Spremljali so plavajoče odpadke. Učenci skupine D so bili poročevalci. Opazovali so delo skupin in si zapisovali njihove dejavnosti. Z učenci so opravili intervju, v katerem so izvedeli, da jih je delo mladih ekologov veselilo, saj se jim zdi skrb za okolje in domači kraj pomembna. Težko čakajo rezultate, ki jih bo raziskava prinesla. Odločili so se, da bodo starše, sorodnike, prijatelje in sošolce osveščali o pomenu čistega okolja.

Nina Grabljevec

Več o kampanji

www.pirati-plastike.eu

gov.si

Dostopnost